Michal Staudt

Zobraziť signatúry

Narodil sa 18.4.1907 v Komárne, zomrel 26.3.1970 v Bratislave.Študoval na súkromnej škole K.Harmosa, na výtvarnej akadémií v Budapešti, na Academie Julien v Paríži.V rokoch 1949-1952 absolvoval školenie reštavrátorov v Prahe / prof.Petr./Pôsobil v Banskej Štiavnici/1926-1930/, v Komárne / 1930-1934/, od roku 1934 trvale v Bratislave.Časť jeho zbierky je zastúpená v Podunajskom múzeu v Komárne.