Peter Svaljavčik ml.

1983-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.4.1983
Miesto narodenia: Užhorod

Peter Svaljavčík je mladý talentovaný zakarpatský maliar. Narodil sa 15. apríla 1983 v meste Užhorod, v Zakarpatskej oblasti. Od roku 2008 je učiteľom Zakarpatského umeleckého inštitútu. Rozhodujúcu úlohu pri formovaní jeho umeleckých a estetických princípov je v silnej rodine, v ktorej vyrastá budúci umelec. Otec Vasiľ Svaljavčik je zaslúžilý umelec Ukrajiny, sestra známa muzikantka a dirigentka. V prostredí umelcov - patriarchov Zakarpatskej maliarskej školy sa znásobuje originálny talent Petra Svaljavčika, jeho umelecké priority viažuce sa na rodinné a sociálne hodnoty, vyúsťujú do tvorby tradícií regiónu. Autor vo svojej tvorbe ostáva verný maliarskym tradíciám kraja, Zakarpatskej škole maľovania a svojmu umeleckého prejavu.
Medzi najobľúbenejšie žánre maľovania v poslednej dobe patria zátišia a portréty. V jeho tvorbe je evidentná bezprostrednosť a radosť zo života. Všetky jarné a jesenné zátišia sú plné farebných tónov. Zátišie je pre Petra tvorivým laboratóriom, kde smelo skúša maliarsko-plastické metódy: škvrny, textúry, voľné línie, energické ťahy, neočakávané kombinovanie farieb.
Rodinné portréty sú prežiarené láskou s jemným dôrazom na psychologické detaily. Portréty otca, manželky, synovca, majú mäkkú farebnú a kompozičnú previazanosť, s dôrazom na farebné akcenty a kontrasty. Peter Svaljavčik má originálny maliarsky rukopis. Jeho olejová technika sa vyznačuje jemnými líniami a textúrou. Narodil sa 15. apríla 1983 v meste Užhorod, v Zakarpatskej oblasti. Od roku 2008 je učiteľom Zakarpatského umeleckého inštitútu. Vystavoval v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine.

Zdroj: http://www.port.sk/rodny_kraj/pls/w/event.event_page?i_event_id=222862&i_event_area_id=24