Lajos Kolozsváry

1871-1937
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Budapešť, Maďarsko

Lajos Kolozsváry bol uznávaným maďarským maliarom prelomu 19. a 20. storočia. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, kde sa jeho profesormi stali August Eisenmenger a významný portrétista Christian Ludwig Griepenkerl. Od roku 1891 pôsobil v Budapešti a vystavoval v Műcsarnoku. Veľkej popularite sa tešili predovšetkým jeho žánrové scény (často so žartovným podtónom) a portréty rabínov.

Dostupné na internete:
[2016-04-04].
[2016-04-04].