Marek Zimka

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Košice

Narodil sa v Košiciach, ale počas detstva sa presťahoval do dedinky na Spiši, do Vyšného Slavkova.
Vo voľnom čase študoval okolitú faunu a flóru, ktorú začal ako umelecky, tak aj laicky stvárňovať.
Spočiatku nesmelé pokusy ceruzkou vo forme skíc sa preklenuli až do farebnej maľby.

Oblasť tvorby

Štetcom píše príbehy zvierat a ponára sa do ich života. Opisuje ich svojimi maľbami, častokrát aj ich trápenie, hlad, či hľadanie potravy v zime. V maľbe hľadá nebo, slnko a mesiac, ktorí sa nečujne pohybujú, aby sme sa mohli dotknúť duše.

Výstavy

Prvú výstavu absolvoval v meste pod Tatrami, v Kežmarku. (Rok 2001);potom už nasledovali ďalšie samostatné, aj spoločné výstavy po celom Slovensku.
Neskôr po spoznaní svojej životnej lásky, sa presťahoval do malého mestečka Giraltovce, kde mu tiež bolo umožnené vystavovať svoju tvorbu. Od tejto výstavy sa maľbe, prevažne Slovenskej prírody a vidieka venuje poloprofesionálne. Nasledovali výstavy po okolitých mestách Svidník a Stropkov. Začal sa zúčastňovať aj medzinárodných plenérov na Slovensku aj Poľsku. Výstavy sa tak presunuli aj za hranice rodného Slovenska a to do Česka aj Poľska. V súčasnej dobe žije a tvorí v Giraltovciach.