Michal Kostovčík

Zobraziť signatúry

Mgr. Michal Kostovčík Miko výtvarník/ fotograf Rodák z Košíc, už od detstva ho prirodzene ťahá premýšľať a vyjadrovať sa kreatívnym spôsobom. Vzťah k tvoreniu a umelecké nadanie zdedil od svojich predkov, ktorí tiež umelecky tvorili, už dávno pred jeho narodením. Umelecký spôsob myslenia sa u neho začal v plnej miere prejavovať na strednej škole od roku 2004. Základným motívom jeho tvorby sa stal “Človek ako dielo.” Maľba a fotografia v umeleckom prevedení sú jeho hlavné výrazové prostriedky. Po doštudovaní práva na UPJŠ v Košiciach sa aj napriek prijatiu na ďalšiu vysokú školu ART & DESIGN INSTITUT v Prahe - odbor fotografia a grafika, rozhodol uprednostniť slobodné tvorenie pred štúdiom. Vo svojej tvorbe “Človek ako dielo.” autor premýšľa nad človekom ako o individuálnej bytosti, tvoriacej veľký celok života, ktorý by sa mal navrátiť k prírode, slobodnému mysleniu bez strachu. Vyzdvihuje naturalizmus a divokosť našich slobodných duší. Autor tvorí v Košiciach.