Anna Kaprosh

Zobraziť signatúry

Anna Kaprosh je mladou ukrajinskou nezávislou umelkyňou. Výtvarné umenie študuje na Národnej akadémii umení v Ľvove. Typickým námetom jej farebných diel sú zvieratá (najmä kone), prípadne krajinárske scenérie