Dušan Solčány

1940
Zobraziť signatúry

Výtvarný teoretik a kritik sa venuje i komornej maľbe a grafike. Žije a tvorí v Košiciach, kde i najčastejšie vystavoval v rámci podujatí Zväzu výtvarných umelcov