Zsigmond Pál Nagy

1896-1859
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Hajdúböszörmény

Pálnagy Zsigmond sa už ako malý chlapec pod vedením Jenő Királya učil umeniu v svojom rodnom meste. Neskôr, zrejme ako šestnásťročný v roku 1912/1914 nastúpil na Umelecko-priemyslovú školu, kde sa jeho učiteľmi stali Géza Udvary a Ignác Ujváry. Od roku 1919 krátko navštevoval Hlavnú umelecko-priemyslovú školu aj vo Viedni. V období medzi rokmi 1919 a 1924 sa vzdelával v Taliansku (Florencia, Miláno, Rím, Neapol) a Francúzsku (Paríž). V Taliansku prešiel školením u majstra Talloneho a vo Francúzsku pracoval v závode na mozaiky Maume. V roku 1924 sa vrátil do Hajdúböszörmény, potom medzi rokmi 1928 – 1935 viedol vlastnú dielňu v Debrecíne. V 50. rokoch pôsobil vo viacerých výtvarných združeniach (napr. Tiszántúli Szépmíves Céh). Vďaka dobre rozvinutým technickým schopnostiam mohol rýchlo vytvárať umelecké diela s podobnými témami i kompozíciami, čím zabezpečil trh s umením. V Zsigmondových dielach sa do značnej miery objavujú predovšetkým sociálne námety.

Autorove diela


Posledná večera

Posledná večera

Zber melónov

Posledná večera