Štefan Bobota

(1942 - )
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Šurany

Štefan Bobota narodený v Šuranoch vyštudoval grafiku na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1960). Vzdelanie si doplnil na tunajšej VŠVU (ukončil 1966), kde sa zaoberal monumentálnou maľbou (prof. L. Čemický, prof. P. Matejka). Okrem maľby tvorí kresby a grafiku. Venoval sa aj dotváraniu interiérov a exteriérov pre kultúrne, školské, zdravotné a obchodné stavby (sklo, mozaika, keramika, art protis, štrukturálne omietky, drevená intarzia, maľba na drevo a pod.). V maliarstve sa najvýraznejšie ukazuje autorova orientácia na figurálny motív maximálne očistený a tvarovo štylizovaný. Umelec uplatňuje plošnú reduktívnosť a rytmiku v dekoratívnosti. Jeho diela sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie, galérie v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch, galérie Fredrigstad v Nórsku, či vo vlastníctve Slovenského fondu výtvarných umení. Štefan Bobota vystavoval v Šuranoch, Štúrove, Nových Zámkoch a viackrát v Bratislave.

http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/podporujeme/galeria-spp/264-lucia-grejtakova-a-stefan-bobota-novy-priestor/