Natália Chabadová

Zobraziť signatúry

,,Život je o vášni a umenie je vášeň tiež. Maľovanie je pre mňa proces komunikácie ... vytvorenie niečoho, čo ostáva nažive. Moje obrazy sú o ľuďoch, čase a miestach. Tieto faktory sú často násobené spomienkami a ukazujú spôsob, akým žijeme a ako vnímame naše životy. Neustále skúmam, čo vidíme, čo si pamätáme a načo sme prišli. Farby v mojich obrazoch sú bohaté a intenzívne. Mám potrebu dávať obrazom mladosť a farebnosť, aby boli práve tým, čo navodí v interiéri pozitívny dojem. Z maliarskych techník ma najviac oslovil akryl, pri ktorom som aj ostala.

V obraze človek môže nájsť dni, mesiace, roky plné lásky, nadšenia a energie, a pritom i chvíle frustrácií a sklamaní. Pre maliara sú to noci prebdené a zároveň rána zaplavené pocitom spokojnosti. Súkromný moment v jeho živote, niečoho čomu človek verí a miluje.

Mojej tvorbe tematicky nedávam hranice, zatiaľ sa učím všetkému, čo ma obklopuje a nadchýna. I keď nemaľujem v jednom ucelenom štýle spoločná myšlienka diel ostáva rovnaká, intímna - odhaľujúca krásu, nádej a lásku. Najradšej tvorím kombinované abstrakty v spojení s realitou, ktoré vychádzajú z môjho aktuálneho pocitu a zanechávajú na plátne to, čo vo mne a v druhých vytvára hĺbku a teda ... ľudské emócie.“
Späť