Anna Demská

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Michalovce

Pracuje v Bratislave. Trvalé bydlisko má v Michalovciach. V tomto meste sa aj narodila. „Anka Demská tvorí voľne a slobodne. Obrazy tejto umelkyne sú hranicou medzi abstraktným a klasickým umením. Michalovčanka totiž stále vychádza z reality.
Stvárňuje prírodu, ľudí, poľnohospodárske plodiny, rôzne pocity a iné témy.
V detstve autorku ovplyvnili zemplínski maliari Július Kráľ a Jozef Saloň. Na Strednej ekonomickej škole v Trebišove bol jej učiteľom aj popredný akademický maliar Štefan Bubán. Na vyučovacích hodinách estetiky pochopila dôležitú vec. V jednoduchosti a výtvarnej tvorbe sa skrýva krása.
Pri vytváraní diel sa päťdesiatnička A.Demská neustále hľadá. Teší ju, že systematicky smeruje k nájdeniu vlastného ja. Obľubuje moderné umenie. Je výpoveďou o vnútorných pocitoch. Maľovanie pokladá za dobrodružnú cestu.

Autorove diela


Krajina