Martin Stolárik

1981-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.5.1981
Miesto narodenia: Stará Ľubovňa

Štúdium

V rokoch 1987 až 1995 navštevoval Základnú školu vo Vranove nad Topľou. V roku 1995 bol na základe prijímacej skúšky prijatý na Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou. V roku 1999 úspešne zmaturoval.
V roku 2008 úspešne ukončil štúdium výtvarného umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove.
Po ukončení vysokej školy v roku 2008 nastúpil na Základnú umeleckú školu v Košiciach, kde pracoval ako učiteľ výtvarného odboru.
V roku 2009 nastúpil na pozíciu učiteľa výtvarného odboru na Základnú školu do Prešova, kde aj momentálne býva a tvorí.