Rudolf Hofer

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.4.1951
Miesto narodenia: Sereď

Výtvarník, sochár, žije a tvorí v Nižnej Rybnici okres Sobrance. Absolvoval individuálne štúdium sochárskej tvorby v ateliéri akademického sochára Vojtecha L?fflera v Košiciach, študijné pobyty vo Francúzku / Paríž / a USA / Mobile, Alabama, Florida, Louisiana/. Venuje sa komornej i monumentálnej tvorbe. Jeho sochárska tvorba je charakteristická sybiózou, citlivým, ale aj nápadítym spájaním tradície so súčasnosťou. Prechádza od realistického ponímania k abstraktnému, ovplyvnenému slobodným umeleckým duchom Francúzska, kde istý čas pôsobil. Prírodné materiály / drevo, kameň, kovy / pretvára v rôznych podobách, a to od realistickej až k štylizovanej, takmer nepredmetnej abstraktnej forme. V poslednej dobe z materiálov prím hrá kov / železo, nerez / a geometrické tvary. Rudolf Hofer sa prezentoval na viacerých kolektívnych i individuálnych výstavách na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Litve, vo Francúzku a USA. Bol ocenený Višegrádskou cenou V4, získal Certifikate of Award USA. Jeho tvorba je aj pri sakrálnych a historických námetoch súčasná, aktuálna a nadčasová. Na prvý pohľad jednoduchým, no svojej podstate veľmi zložitým procesom zovšeobecňuje prežité. Svet plný skúseností a zážitkov, splnených a nesplnených snov, nádejí a túžob abstrahuje do symbolov.

Autorove diela


Michal-ovce

Pieta II.