Maximilián Schurmann

1890-1960
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.8.1890
Miesto narodenia: Štvrtok na Ostrove

Maximilián Schurmann sa narodil 29. 8. 1890 vo Štvrtku na Ostrove, zomrel 24. 3. 1960 v Bratislave. V rokoch 1907-14 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. Griepenkerl, Bacher). Tu počas štúdia získal veľa cien (Gundelova cena za portrétnu maľbu a Königswarterova cena za figurálnu maľbu). Potom študoval na Akadémii Julien v Paríži. Od roku 1918 žil v Nitre, kde v rokoch 1925-31 viedol súkromnú maliarsku školu. V rokoch 1920-28 pracoval v Paríži.V roku 1938 si otvoril v Bratislave súkromnú maliarsku školu. Neskôr v rokoch 1941-45 pôsobil ako profesor na Oddelení kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT. O Schurmannovi je známe, že vo svojej tvorbe inklinoval k monetovskému impresionizmu ( s Monetom sa Schurmann spoznal osobne, dokonca maľoval v záhrade jeho ateliéru). Absolventa viedenskej akadémie zaviala prvá svetová vojna do impresionistickej "Mekky" Giverny, kde v krátkom období rokov 1914-1915 vytvoril cyklus diel, v ktorých harmonicky štylizované zelené a ružovofialové farebné škvrny strácali lokálnu funkciu ( Hlava ženy v červenom klobúku, 1910 --1914; Ráno v Giverny, 1914; Záhrada Clauda Moneta 1914; Kosenie sena v Giverny, 1914; Tri stromy v hmle, 1914). Tento nádejný začiatok však predčasne ukončila maliarova internácia ako cudzinca vo francúzskom Espalione. Schurmann sa pokúsil znova nadviazať na francúzske východiská až od polovice dvadsiatych rokov. Vo vtedajšom úvodnom rozvine našej moderny, v čase Benkovho druhého maliarskeho heroizačno-monumentalizačného vrcholu, i v súvislostiach secesného expresionizmu košickej moderny a jej súbežcov z komárňanského okruhu, raných pokusov Bazovského, Alexyho, ale už aj Fullu a Galandu, mohlo však byť takéto znovuoživenie Monetovho príkladu pociťované ako nečasové.
Z literatúry: Dvořáková, Z.: Maximilián Schurmann. Bratislava 1971; Zmetáková, D.: Max Schurmann. Výber z krajinárskej tvorby. Katalóg Slovenskej národnej galérie, Bratislava 1980; Valent, Š.: Maximilián Schurmann 1890-1960. Katalóg Galérie F. Studeného, Nitra 1990.

Autorove diela


Nitra - pri rieke

Sediaci akt

Kristus ako lekár nemocných

Žatva

Pri rieke

Paríž

Detvan

Dievča z Očovej

V parku

Sliač

Portrét dámy

Na priedomí

Na prechádzke

Sliač

Nitra

V záhrade

Krajina so stromami

Z Bratislavy