Július /Gyula / Schubert

1888 - 1947
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.4.1888
Miesto narodenia: Bratislava

Július Schubert / Gyula / sa narodil 28.4.1888 v Bratislave, zomrel 31.12.1947 tamtiež. Študoval na Budapeštianskej Akadémií u prof. Rétiho. Typické pre jeho tvorbu sú akvarelové pohľady na Bratislavu a zátišia. Bol to najvýznamnejší predstaviteľ bratislavského secesného okruhu rozhrania 19. a začiatku 20. storočia J1906-1911 študoval prírodné vedy na univerzite v Budapešti, 1914-1918 vojak na frontoch prvej svetovej vojny, 1919-1920 absolvoval dva semestre na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Od 1920 žil v Bratislave. Bol členom bratislavského Kunstvereinu. Po smrti A. Rigeleho (1940) sa stal výkonným predsedom spolku. Z literatúry: Brogyányi, K.: Festőművészet Szlovenszkón. Košice 1931, str. 66 a 110; Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945, Bratislava 1960, str. 78-79.