Oszkár Glatz

1872 - 1958
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Budapešť (Maďarsko)

Oszkár Glatz sa narodil v Budapešti roku 1872, zomrel tamtiež roku 1958. Vzťah k výtvarnému umeniu determinoval predovšetkým jeho záujem o umeleckú históriu a teóriu. Už počas štúdia dejín umenia v Mníchove začal kresliť a neskôr sa aj vzdelávať v súkromnej škole Simona Hollósyho. Výtvarné vzdelanie ďalej získaval na mníchovskej akadémii (od roku 1890) a v roku 1893 študoval aj na Akadémii Julian v Paríži.
Oszkár Glatz vystavoval na súborných výstavách Nagybányskych maliarov, samostatne vystavoval v rokoch 1921, 1923 v Budapešti. Bol pedagógom Vysokej školy výtvarných umení v Budapešti.

Autorove diela


Viazanie snopov