Carl Schreder

Zobraziť signatúry

Rakúsky maliar Carl (Karl) Schreder sa narodil 28. 10. 1863 vo Viedni a zomrel 22. 11. 1924 tamže. Venoval sa prevažne krajinárskej tvorbe, ale začiatkom 20. storočia bol činný aj ako výtvarný kritik (Deutschösterreichischen Tages-Zeitung). Jeho diela sú zastúpené najmä v rakúskych zbierkach. Z literatúry: Thieme-Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Kűnstler. Lipsko 1939.