János Czene

1904-1984
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.10.1904
Miesto narodenia: Budapešť

János Apátfalvi Czene je známy svojimi náročne prevedenými prácami so zrozumiteľnými námetmi
a zaujímavou farebnosťou. Jeho štýl tvorby sa inšpiruje Novým klasicizmom (vychádza z talianskeho termínu „novecento“). Czeneho štúdia začali na Maďarskej kráľovskej akadémii výtvarných umení pod vedením uznávaných maďarských maliarov Gyulu Rudnaya, Károlya Lyku, Zsigmonda Kisfaludi Strobla
a Istvána Csóka. Czene svoje maľby prvýkrát vystavoval v roku 1926 a jeho diela boli verejnosti na výstavách predstavené ešte viac ako 60-krát. V roku 1938 sa zúčastnil
bienále v Benátkach, kde boli jeho práce kladne ohodnotené.
Czenemu sa podarilo získať grand, vďaka ktorému mohol dva roky študovať v Taliansku na Collegium Hungaricum v Ríme.
Počas tohto obdobia sa taktiež učil v Neapole, Florencii a Benátkach. Jeho umelecký prístup charakterizuje realizmus, bohatá farebnosť a precízna, čistá kresba.
Veľká časť Czeneho diela sa nachádza v súkromných zbierkach prevažne v zahraničí. Umelec zomrel 23. novembra v roku 1984.

Autorove diela


Interiér