Josif Ruschak

Zobraziť signatúry

Josif Ruschak žije a tvorí v Užhorode. Erdélyiho umelecká škola mu dala základy umeleckého vzdelania. Svoje obrazy s tematikou krajiny a zátišia vystavoval na Ukrajine, v Rusku, Nemecku, Maďarsku, Izraeli, na Slovensku a inde. Zúčastňuje sa plenérov doma i v zahraničí.