Leszek Kuchniak

Zobraziť signatúry

Leszek Kuchniak žije v Rzeszowe, ukončil Akadémiu Stuk pienknych v Krakowe, odbor scénografiu a sochárstvo. V súčasnosti je profesorom na strednej umeleckej škole. Tvorí sochárske diela a v maliarstve rozvíja rôzne témy, spolupracuje s divadlami na scénografii. Bol ocenený ministrom poľskej kultúry a vyhlásený za Človeka roka za svoju tvorbu. Mal množstvo výstav a jeho práce sú v zbierkach USA a v mnohých štátoch Európy.