Anna Patrycja Pustelniak - Kuchniak

Zobraziť signatúry

Anna Patrycja Pustelniak - Kuchniak
prišla z Rzeszowa, ukončila Univerzitu štuk pienknych v Rzeszowe. V súčasnosti vyučuje na strednej škole históriu umenia, v jej tvorbe prevláda plenérová tvorba.