Arthur Ruschak

Zobraziť signatúry

Arthur Ruschak pochádza a tvorí v Užhorode. Ukončil Erdélyho umelecké kolégium, Fakultu keramiky, odbor keramika miniatúrnych reliéfov. Vystavoval v Užhorode, Kyjeve a Budapešti. Od 1996 roku pracuje ako polygraf, dizajnér a vydavateľ. Venuje sa maliarstvu a hudbe.