Andrea Spišaková

Zobraziť signatúry

Mgr. Andrea Spišaková býva a tvorí v neďalekom Sabinove. Ukončila štúdium na Katedre výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove. Pracovala v reštaurátorských ateliéroch v Prešove, kde sa toho času reštauroval ikonostas z Ladomírovej. Vyhrala bronzovú medailu v Turecku na Atatúrkovej výtvarnej súťaži. Zaoberá sa najmä krajinomaľbou, sakrálnou maľbou aj ostatnými maliarskymi žánrami. Vystavuje doma i v zahraničí.