Bohumír Dvorský

1902 - 1976
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21. 10. 1902
Miesto narodenia: Paskov

Bohumír Dvorský sa narodil v Paskově, zakrátko sa ale rodina presťahovala do neďalekej Hrabůvky, kde potom Bohumír začal chodiť do obecnej školy. Detstvo nemal ľahké, pochádzal z rodiny remeselníka s ôsmymi deťmi, už od trinástich rokov musel pracovať v miestnej tehelni a na výstavbe ciest. Potom sa túžil stáť maliarom. Svoje umelecké nadanie zdedil po matke Zuzane, rodenej Klimkové, ktorá bola dcérou drevára z Metylovic. Pôvodným povolaním kníhviazač. Od roku 1924 však vstúpil na Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora Nejedlého. Už počas štúdií mnoho cestoval, venoval sa predovšetkým krajinárstvu. Navštevoval južné Čechy, zo zahraničia najmä Francúzsko, Taliansko a Korziku. Po ukončení štúdií sa presťahoval na Ostravsko, pred druhou svetovou vojnou sa trvalo usídlil vo Svatém Kopečku pri Olomouci. Bol ovplyvnený Júliom Mařákom a Paulom Cézannom. Jeho pobyt na Ostravsku podmienil tematiku jeho diel, v ktorých prevládali priemyslové veduty a obrazy so sociálnou problematikou. Po odchode na Moravské Slovácko sa farebné tóny jeho obrazov prejasnili, hlavnými námetmi sa stávajú kytice a krojované „jazdy kráľov“. Vystavoval - 1940 na Biennale di Venezia v Benátkách, 1948 Rio de Janeiro a Helsinky, 1949 v Stockholm. 1971 titul národný umelec. Od roku 1939 žil trvale vo Svatém kopečku v Olomouci, kde v roku 1976 zomrel.

Autorove diela


Krajina

Krajina