Jozef Saloň

1928-2005
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1928
Miesto narodenia: Humenné

Jozef Saloň sa narodil 23. novembra 1928 v Humennom, zomrel 12. februára 2005 v Michalovciach.

Absolvoval odbor výtvarnej výchovy a dejepisu na Pedagogickej fakulte UK u prof. G. Mallého, E. Lehotského, E. Nevana, R. Horňáka. Od roku 1953 učil na Pedagogickej škole v Michalovciach a od roku 1959 pracoval v Zemplínskom múzeu ako reštaurátor a organizátor výstav výtvarného umenia až do roku 1992. Patril k zakladateľom tamojšej Ľudovej školy umenia. Je autorom mnohých stálych expozícií v Zemplínskom múzeu. Z jeho výtvarných zobrazení dominujú olejomaľby na plátne a preglejke, pri tvorbe ktorých autora inšpirovali rôzne podoby krajiny - rieka Dunaj, ale aj vodná plocha Zemplínska Šírava, či dominanta zemplínskej nížiny Vihorlat a aj portréty maliarových najbližších. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1971. Popri figurálnych štúdiách, kompozíciách a kresbách portrétov sa venoval aj biblickým námetom.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 214).

Autorove diela


Ukrižovaný

Michalovský kaštieľ

Nálada

Šírava

Šírava