Ašot Haas

1981 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.7.1981

Ašot Haas sa narodil sa v 16. júla 1981 v Moskve.

- Absolvoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor kameňosochárstva u akad. sochára Vojtecha Pohanku. V rokoch 2000-2007 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odboroch: Industrial Design – F. Chrenka~ 2000 – 2002, Transport Design – Š. Klein~ 2002~ 2003, Glass Design – J. Gavula~ 2004 ~ 2005, Socha, Objekt, Inštalácia – J. Meliš~ 2004 – 2007. Za rok 2006 získal prvú cenu za minútový film na Festivale filmu Azyl. V roku 2007 mu bola udelená cena Galérie Nova za sklo. Zúčastnil sa na mnohých výstavách doma i v zahraničí. V dielach Ašota Haasa sa stretávame s koncepciou kódovania, pričom kód predstavujú čísla. Čísla, ktoré nadobúdajú v matematike funkciu základných jednotiek sprostredkujúcich nami hľadaný výsledok, majú v prípade jeho tvorby predstavovať odpovede na otázky, ktoré sú prostredníctvom čísiel pretransformované do výtvarného jazyka s cieľom poskytovať nielen vizuálny, ale aj estetický zážitok. Štvorec a kruh ako jasne definované geometrické tvary sa stávajú východiskom pre úvahy autora o prekročení daných a zdá sa nemenných foriem.

Stredná Grammer škola výtvarných umení - Plastic kameň Art - V. Pohanka- 1996 - 2000

Akadémia výtvarných umení a dizajnu (AFAD) Katedra priemyselného dizajnu - F. Chrenka- 2000 - 2002

AFAD Katedra dopravného Design - Š. Klein- 2002- 2003

AFAD Katedra úžitkového umenia - Design skla - J. Gavula- 2004 - 2005

AFAD Katedra sochárstva, objekt, Installation - J. Meliš- 2004 – 2007

Autorove diela


Tarbet

Tarbet

Vibrating alert 096