Jozef Sabol

1936 - 2007
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.2.1936
Miesto narodenia: Košice

Jozef Sabol sa narodil 25. februára 1936 v Košiciach, zomrel 12. mája 2007 v Košiciach.

Výtvarnú prípravku absolvoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave v rokoch 1956-1957. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho, P. Matejku, J. Želibského v rokoch 1957-1963. Po návrate do Košíc pôsobil ako výtvarný pedagóg na Ľudovej škole umenia a neskôr na Strednej škole umeleckého priemyslu. Neskôr pracoval vo svojom rodnom meste ako výtvarník v slobodnom povolaní. Najpresvedčivejší výraz nachádza v príklone k realistickej polohe monumentálne cítených a expresívne pôsobiacich diel, vytváraných s dôrazom na kresebnú stránku, podporovanú farebnosťou jemných teplo ladených, zemitých tónov. Rozvíja monumentalizujúce poňatie obrazu s charakteristickým kompozičným zjednodušovaním a uplatnením prvkov symbolizmu. Pri výtvarnom riešení architektonických priestorov sleduje účelné, racionálne, technicky progresívne tendencie stvárnenia rozličných funkcií života v priestore. Orientoval sa na výtvarné stvárnenie dynamickej atmosféry výstavby východo-slovenských železiarní. Často nachádzal inšpiračné zdroje v dobývaní vesmíru. Aj keď jadro Sabolovho snaženia tvorí krajinka, objavujú sa v ňom i tematické figurálne kompozície s pracovnými motívmi. Opiera sa o konkrétny zážitok konkrétneho motívu, využíva zmyslový kontakt so skutočnosťou v tvarovej i farebnej traktácii. Inšpiráciu svojej krajinomaľby nachádzal v scenériách východoslovenskej krajiny.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 212).

Autorove diela


Topole

Hrnčiarska ulica

Topole

Topoľ

Ulica