Alois Moravec

1899 – 1987
Zobraziť signatúry

Maliar Alois Moravec sa narodil 5. januára 1899 v Chyškách, vyštudoval Umeleckopriemyselnú školu a Akadémiu výtvarných umení v Prahe ako žiak Maxe Švabinského. Bol známym pražským krajinárom a ilustrátorom, námety pre svoje obrazy však čerpal hlavne v južných Čechách. Veľmi úzky vzťah mal k Šumavě, kde v detstve žil. Spolupracoval hlavne s Múzeom Šumavy v Kašperských Horách. Na mnohých plátnách tiež zachytil rôzne zákutia milevského a chyšeckého kraja. Jeho diela sú zastúpené tiež v mnohých zbierkach, napr. Národní galerie. Jeho diela sú ocenené aj pre svoju dokumentárnu hodnotu.

Autorove diela


Kytica