Oskar Dvořák

1899-1969
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.5.1899
Miesto narodenia: Znojm

Oskar Dvořák sa narodil 8. mája 1899 v Znojme. Ako druhý z troch synov katovského továrnika Rudolfa Dvořáka Karolíny Fritschové.

Svoje prvé umelecké školenie získal u profesora Wünsche. V rokoch 1915-1920 študoval na Keramické škole v Znojme, odbor keramický modelár u profesora Eduarda Schickla , Viktora Schufinského Richarda Tautenhahna . Informácie pre usporiadateľa výtvarné vzdelanie si doplnili ako externý študent u profesora A. Jacomiho na Viedenskej akadémií . Po návrate sa usadil vo Znojmo Ditmar - Urbach a stal sa na výtvarníkom keramickej továrne .

Bol členom Moravského umeleckého spolku v Brne, umeleckého združenia Moravská Ostrava, v Metznerova spolku Liberca a predovšetkým jedným zo zakladateľov Združenia výtvarných umelcov juhozápadnej Moravy vo Znojme. Oskar Dvořák zomrel v sedemdesiatich rokoch po dlhej chorobe v v Apríli v roku 1969 je pochovaný v Brne.

Autorove diela


V lese

V lese