Bohumil Matal

1922 – 1988
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 13.1.1922

Bohumír Matal patril k maliarom európskeho významu. Výrazne sa zapísal do dejín povojnového výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. Matal je označovaný ako vynikajúci maliar a scénograf. V osobnom živote si cenil svoje zásadovosti, kde pohŕdal mocou a snažil sa zostať slobodným aj v dobe železnej opony a totalitného režimu. Bohumír Matal sa narodil v piatok 13. januára 1922 v Brne – Židenicích ako prvorodený syn manželov Karla a Ľudmily Matalových. V roku 1937 nastúpil za podpory svojej tety Anny k štúdiu na Škole umeleckých remesiel v Brne. Svoje štúdia ukončil v roku 1941 absolutoriem a potom si našiel prácu v kreslenom filme v Prahe. Bohumír Matal zomrel po dlhšej chorobe 7. júla 1988 vo svojom mlyne v Prudké. Uzavrela sa tak kapitola jedného z najvýznamnejších českých umelcov druhej polovice dvadsiateho storočia, ktorý svojou činnosťou prispel nemalým dielom k rozvoju výtvarného umenia u nás.

Autorove diela


Hlava