Martin Gerboc

1971-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.3.1971
Miesto narodenia: Bratislava

Martin Gerboc sa narodil 8. marca v roku 1971 v Bratislave. V rokoch 1991 – 1996 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (u prof. D. Kállaya), na Slippery Rock University of Pennsylvania (USA) a na College of Danish Design (Dánsko), kde v roku 1997 absolvoval aj postgraduálne štúdium. V rokoch 2001 – 2005 absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave (prof. M. Marcelli, prof. R. Jančovič). V rokoch 1998, 2002 a 2006 absolvoval stáže v Cité Internationale des Arts v Paríži. Okrem výtvarného umenia sa venuje aj literatúre, vydal už niekoľko publikácií, prevažne s filozofickým obsahom, a podieľal sa na viacerých filmových projektoch. Zároveň pôsobil aj ako kurátor niekoľkých významných výstav súčasného výtvarného umenia. Žije a tvorí striedavo v Bratislave a Prahe.

Jeho tvorbu by sme mohli charakterizovať ako pokus o únik z reálneho sveta, prienik do sveta snov a mystiky, niekedy vo viere v nadprirodzený život. Martina Gerboc je filozofujúcim maliarom, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriava na existenciálne problémy ľudského bytia. Skúma širšie možnosti pretavenia slova a myšlienky do výsledného výrazu výtvarného diela. Zameriava sa na spôsob, ako prostredníctvom maľby opisovať udalosť. Pre Gerbocovu tvorbu je charakteristický kontrast medzi impulzívnou maľbou a jasným a presným intelektuálnym konceptom. Vo svojich dielach využíva vlastnú autorskú techniku, založenú na využití grafickej predlohy, ktorú dotvára zásahmi olejovými či akrylovými farbami, tušom, olejovým pastelom.