Ondrej 4. Zimka

1975-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.8.1975
Miesto narodenia: Bratislava

Ondrej Zimka sa narodil 28. 8. 1975 v Bratislave. Mladý sochár zo známej výtvarníckej rodiny - otec Ondrej Zimka st., známy maliar a mama, populárna herečka Milka Zimková. Narodil sa ako štvrtý Ondrej v poradí generácie Zimkovcov a na scénu vstúpil pod pseudonymom Ondrej 4. Patrí medzi výrazné osobnosti mladej generácie slovenských sochárov.
Ondrej Zimka ml. študoval na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Jankoviča a Meliša. Spolu so spolužiakom a priateľom Martinom Palom sa v rámci svojho výtvarného programu snažili „oživiť“ aj sochárske remeslo a začali odlievať svoje kreácie v bronze. Zimka je sochárom dnes už v trochu archaickom slova zmysle: pracuje s kameňom, drevom a bronzom a vytvára rukolapné skulptúry. Sú charakteristické vysokým remeselným spracovaním. Klasický model sochárov- ženskú figúru, transformuje prostredníctvom vojenskej techniky. Tak splývajú a zároveň vytvárajú nové prieniky – bomba a sexbomba, jadrová alebo ňadrová hlavica. Jeho výtvarný jazyk je často ironicky, humorný, s veľkou dávkou nadsázky, ale vždy s prenikavou myšlienkou a jasným logickým zameraním. Ťažké témy spracuváva s ľahkosťou a samozrejmosťou.Najradšej zhmotňuje svoje predstavy v prastarom sochárskom materiály v bronze. Vzťah autora k bronzu najlepšie dokumentuje jedna z jeho výstav nazvaná Doba bronzová. Jeho štylisticky čisté práce sú tvarovo jednoduché, ale nie plytké, stvárňuje veci realisticky, ale nie prízemne, veciam dôverne známym dáva druhotné významy, vytvára nové metafory a posolstvá.


Autorove diela


Ryba