Anna Kotarska

Zobraziť signatúry

Poľská maliarka. Žije a tvorí v Rudzie Śląskiej. Maľba je pre ňu v skutočnosti “boj”, pretože takmer každý obraz pre ňu znamená potrebu kompromisu medzi emanáciou vlastných skúseností a potrebe zachovania konzistencie odkazu. Jej olejomaľby sú surrealistické, obrazné. Jej diela sú vystavené v Divadle Zagłębia v Sosnowci, galériách Atelier v Chorzowie, Ars Catholica v Katovicach, ale predovšetkým v súkromných zbierkach.