John Rattigan

1955-
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Anglicko

Jeho tematická tvorba sa počas rokov vyvíja a mení - od motívov lebiek, po husté scény más, až po repetíciu opíc a sovy. Všetky však zdieľajú rovnaké znaky: uzamknuté formy, plytkosť obrazového priestoru, využitie prvku opakovania. Taktiež sa zaoberajú sériou paradoxov: sú hravé a vážne, figuratívne a abstraktné, schematické, ale aj improvizujúce.
Formálna stránka obrazu môže byť náročná - ako tvary tvoria rytmy, ktoré plynú kompozíciou, dopad neobyčajných farebných kombinácií - ale aj tu je stále prítomná naratívna zložka, ktorá vzniká pri procese tvorby, vraví autor.
Jeho diela sú charakteristické farebnosťou, silnými dekoratívnymi kvalitami a antropomorfnými prvkami.

Výstavy:
1979 Portland Gallery Manchester; 1982 Manchester Academy of Art; 1984/92 Stafford Art Gallery; 1988 Ferres Gallery, Leicestershire; 1989 Rugby School; 1999 Shrewsbury Art Gallery; 2000 Staffordshire University; 2001 Museum of Contemporary Art, Washington DC, USA; 2003 Buxton Art Gallery; 2008 Colin Jellicoe Gallery, Manchester; 2008-2010 Pride Art Gallery, Derby.