Juraj Dolán

1952-
Zobraziť signatúry

Juraj Dolán sa narodil v roku 1952 vo Veľkej Mači. V rokoch 1977-83 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby. Patrí k umelcom, ktorých tvorba sa označuje ako multimediálna. Vo svojej tvorbe sa venuje nielen klasickým disciplínam maľbe a soche, ale ťažisko jeho prechádza na tvorbu objektov, perfomance, multimediálnych projektov a scénografie. V multimediálnych projektoch využíva nielen výtvarné prvky a postupy, ale aj pohybové svetelné i zvukové efekty – fotografiu, film, projekciu, tanec, hudbu.
Popritom sa zúčastňuje na výtvarných sympóziách doma i v zahraniční /Mosonmagyaróvár H, Lendava Slo, Corance Fr./. Pôsobí aj ako aktívny organizátor napr. maliarskeho sympózia pre deti v Topoľníkoch 1980-94 a od r. 2003 a ďalších medzinárodných sympózií.

Autorove diela


Pravekí lovci