Zoltán Páldy

1884-1939
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Temesvár

Umelec a grafik. Svoje štúdium začal na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, ktoré pokračoval v Mníchove. Pôsobil v škole v Baia Mare (maď. Nagybánya, nem. Neustadt od 1906 do 1907. Venoval sa figurálnej tvorbe ako aj krajinomaľbe. Jeho diela boli vystavované v Dome umelcov v roku 1911 a v Národnom salóne v roku 1918.

Autorove diela


Chlapec