Ľudovít Slámka

1906-1969
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.8.1906
Miesto narodenia: Nitra

Slovenský maliar. Venoval sa najmä maľbe krajiny a figurálnym motívom, tvoril mestské veduty.
Ľudovít Slamka sa narodil 25.8.1906 v Nitre. Bol maliar a kresliar. Študoval na Súkromnej škole G. Mallého v Bratislave, potom na AVU v Prahe (prof. J. Obrovský) a na AVU v Budapešti (prof. H. Rudnay). V roku 1931 dostal štipendium na študijný pobyt v Taliansku, kde ho zaujali starí majstri. Po návrate sa usadil v Nitre. Stal sa členom Umeleckej besedy slovenskej a Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Ešte pred vojnou v roku 1936 sa zúčastnil na Výstave slovenského výtvarného umenia v Pittsburgu. Od roku 1940 pedagogicky pôsobil na učňovských školách a na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre (1946-1969). Na formovanie jeho tvorby mal rozhodujúci vplyv príklad budapeštianskeho profesora. Zaujali ho osudy nižších vrstiev spoločnosti a mestské motívy z Nitry a okolia, kde prevládajú vedutové panorámy s pohľadmi na areál hradu, architektonické a prírodné dominanty tejto lokality. Okrem štipendijného pobytu v Taliansku absolvoval niekoľko zahraničných ciest (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko). Zúčastňoval sa domácich i zahraničných výstav. Súbornú výstavu jeho diela usporiadala Nitrianska galéria v roku 1966.