Zdenka Nedomová

1970-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 18.4.1970
Miesto narodenia: Bratislava

Narodila som sa 18.4.1970 v Bratislave
Žijem a tvorím v Sládkovičove.
Maliarkou som sa nestala, narodila som sa s láskou k umeniu a farbám, narodila som sa s láskou k prírode a k ľuďom, dar ktorý mi bol daný odovzdávam do svojich obrazov.
V mojich dielach sa stretli všetky emócie a pocity,ktoré človek v sebe nosí. Nájdete tu radosť,šťastie,lásku,vášeň,láskavosť,pohladenie i objatie,smútok,smiech,vďačnosť,priateľstvo.
V každom obraze nájdete kus mňa a kus seba a tak vám prajem, aby vám moje maľby prinášali radosť,potešenie a krásu do srdca...

Výstavy

Výstavy:
International Art Gallery zámok Sloupno
Apollo Businnes Center Bratislava
Caffe Gallery Bratislava
Illys Caffe Malacky
TI Sládkovičovo
Hotel Senec v Senci
Caffe Magritte Bratislava
Aupark Žilina a Piešťany
Fórum Liberec
OC Třebovice
Bohm Jihlava