Štefan Polkoráb

1896 - 1951
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 2.9.1896
Miesto narodenia: Pezinok - Cajle

Štefan Polkoráb sa narodil 2. 9. 1896 v Pezinku-Cajle, zomrel 14. 10. 1951 v Bratislave. 1911-13 študoval na súkromnej maliarskej škole G. Mallého v Bratislave, 1913-17, 1919-22 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Bukovac, Pirner). Po absolutóriu sa vrátil najprv do Bratislavy, napokon sa však usadil v Trnave. 1924-1926 býval v Suchej nad Parnou. Od roku 1926 opäť v Trnave, kde sa stal vyhľadávaným portrétistom (v roku 1932 portrétoval T. G. Masaryka). V tom istom roku podnikol s českými maliarmi J. Čumpelíkom a V. Kovářom cestu na Horehronie a Zakarpatskú Ukrajinu, ktorá mala zásadný význam pre vývin jeho diela. V roku 1933 sa presťahoval do Bratislavy, pravidelne však maľoval na Horehroní, kde mal trvalé pôsobisko v Heľpe. Od 40. rokov začal trpieť nervovou chorobou, pričom mu slabol zrak. Kupuje si vinohrad v Modre a potom v Karlovej Vsi, kde nachádza námety pre záverečné obdobie vlastného tvorivého vývinu. V roku 1948 mu tieto majetky zoštátnili, čo zhoršilo jeho osobnú krízu. Východisko z depresívnych stavov našiel v dobrovoľnej smrti. Z literatúry: Váross, M.: Polkoráb. Bratislava 1953; Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, s.103-106.

Autorove diela


Cigánka