Gusztáv Kelety

1834-1902
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1834
Miesto narodenia: Bratislava

Gusztáv Kelety sa narodil v roku 1834 v Bratislave/Pozsony/, zomrel v roku 1902 v Budapešti. Syn Klette Karolya, vyštudoval právo, ale popritom maľoval. Od roku 1855 študoval vo Viedni/Karl
Rahl/, od r.1861 Mníchov/Fischbach, Schleich. Bol umelecký kritik, maľoval, ilustroval a od roku 1867 sa stal členom Maďarskej akadémie vied. Bol poverený ministrom založiť školu pre učiteľov kreslenia, kde sa stal v r.1871 riaditeľom. Bol dlho činný v umeleckom živote, jeho diela vlastní Maďarská národná galéria a sú vysoko cenené na aukciách.

Autorove diela


Údolie