János Pirk

1903-1989
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Galanta

Maďarský maliar a grafik. Bol predstaviteľom tretej generácie nagybányskej umeleckej kolónie od roku 1921 do 1944. Ako mladý osirel a starali sa o neho starý rodičia, ktorý boli poľnohospodári. Od malička rád kreslil a tak jeho starí ridočia poprosili szatmárskeho umelca Endre Litteczkyho, aby ho učil kresbe. Kreslil rôzne kompozície uhlíkom. V lete 1921 sa dostal k Jánosovi Thormovi a strávil mesiac v maliarskej škole ako žiak u tohto umelca. Starý rodičia ho potrebovali doma, ale Pirk aj naďalej maľoval a rozvíjal sa. Z tohto obdobia pochádzajú kresby znázorňujúce žatvu, konský pluh, kosenie trávy, v týchto dielach kreslil postavy v pohybe.
Od roku 1924 študoval v Budapešti na Vysokej škole výtvarných umení, kde bol žiakom Istvána Rétiho. Viackrát musel štúdium prerušiť, kvôli povinnostiam na statku, svoje štúdiá preto dokončil až v roku 1933. V roku 1930 vyhral ocenenie v Székesfővárosi a finančné ohodnotenie využil na cestu do Paríža. Tam ho ovplyvnili umelci ako Puvis de Chavannes, Rembrandt, Courbet, Daumier, a predovšetkým Jean-François Millet. V roku 1933 sa vďaka štipendiu dostal aj do Talianska, neskôr v rokoch 1936/1937 strávil rok na Collegium Hungaricum v Ríme. Nagybányu definitívne opustil až v roku 1944, a žil v szentenderskej umeleckej kolónii. Medzi 1970 a 1974 bol vedúcim grafického kruhu. Dosiahol úspech svojimi medirytinami.
Bol to veľmi produktívny umelec, vykúšal viacero štýlov. Tieto sú dobre pozorovateľné porovnáním série jeho autoportrétov. Mnohé z jeho tém maľoval v sériách. Maľoval ako prírodu, tak aj postavy v pohybe, ktoré zvládol bravúrne. Nevedel sa odtrhnúť od dedinských tém, ktoré videl ešte ako malý, a taktiež ako ich videl Millet. Jeho štýl by sa dal nazvať expresívnym realizmom. Predsa len by sa dalo hovoriť aj o paralelnosti medzi tvorbou Pirka a Mednyánszkeho a koľko podobnosti predstavuje nagybányska umelecká kolónia a umelci tvoriaci v tomto období s Mednyánskeho dielami, ktorý stále hľadali cestu a naturalistický expresionizmus.