Dušan Srvátka

1946-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.8.1946
Miesto narodenia: Piešťany

Dušan srvátka sa venuje sa maľbe, úžitkovej grafike, ilustrácii, monumentálnej a medailérskej tvorbe.
Prezentoval sa samostatnými výstavami doma aj v zahraničí, zúčastnil sa mnohých medzinárodných a domácich maliarskych plenérov a sympózií. Pre architektúru realizoval mozaiky, keramiku a vytvoril niekoľko významných medailí a plakiet. Žije v Prešove.

Štúdium

1961 – 1965 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava
1965 – 1971 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (prof. D. Milly a prof. J. Želibský)


V súčasnosti pôsobí vo funkcii vedúceho Katedry výtvarnej výchovy a umenia Fakulty humanitných
a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Výstavy

Je významným výtvarným umelcom v rámci regiónu a Slovenska. Svoje diela prezentoval na samostatných a kolektívnych výstavách doma (Prešov, Levoča, Starý Smokovec, Trebišov, Košice, Nitra, Medzilaborce, Humenné, Bratislava, Banská Bystrica, Poprad, Ružomberok, Lučenec, Nitra) a v zahraničí (Česko, Poľsko, Japonsko, Kuba, Ukrajina, Nemecko, Francúzsko, Rumunsko, Maďarsko, Taliansko, Anglicko, Kanada). Zúčastnil sa na mnohých umeleckých sympóziách a plenéroch v Nemecku, Česku a na Slovensku.
Jeho diela sú zastúpené v umeleckých zbierkach galérií v zahraničí (Osaka, Japonsko; Toronto, Kanada; Cottbus, Nemecko; Karviná, ČR; Třinec, ČR) a na Slovensku (Šarišská galéria v Prešove, Východoslovenská galéria v Košiciach, Tatranská galéria v Poprade, Spišské múzeum v Levoči, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky, Novohradská galéria v Lučenci )
Za jeho činnosť mu bola udelená Cena mesta Prešov za rok 2008 a Cena mesta Prešov - Úrad primátora, Odbor kultúry 2009

Autorove diela


Zlatý dážď