Adolf Kašpar

1877-1934
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27. decembra 1877
Miesto narodenia: Bludov

Adolf Kašpar sa narodil 27. decembra 1877 v Bludove. Bol českým maliarom a ilustrátorom. Na svoje výtvarné nadanie upozornil už počas štúdií na učiteľskom ústave v Košiciach, potom pokračoval v štúdiách na akadémii v Prahe. Známe sú jeho ilustrácie k Babičke od Boženy Němcovej, Jiráskovej Filozofickej histórii a k ďalším dielam českej i svetovej literatúry.

Pri svojom pobyte na Chodsku, kde zbieral materiál k ilustráciu knihy J. Š. Baara, zomrel náhle na mŕtvicu počas výletu k Čertovmu jazeru. Je pochovaný na vyšehradskom cintoríne v Prahe.

Autorove diela


Tatry