Július Petrovics

Zobraziť signatúry

Júlis Petrovics sa narodil 3.3.1838 v Humennom.Zomrel roku 1893.Absolvoval výtvarnú Akadémiu vo Viedni,v roku 1875 pokračoval na študiu výtvarného umenia v Mníchove.Počas pobytu v Humennom maľoval hlavne portréty, krajinky a na túto dobu typické náboženské motívy.Z jeho tvorby sa zachovali diela vďaka Jakobyho Galérií v Košiciach.Medzi najznámejšie jeho obrazy patrí portrét ženy , dcéry ,biskupa chrámu sv.Martina z roku 1886.
V roku 1887 sa zúčastnil svojimi prácami na výstave Bratislavského umeleckého spolku.Jeho diela boli prezentované aj na výstave „ PORTRET „ 19 . storočia v roku 1984 v Košiciach.