Jaroslav Štochl

1888-1965
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23.4.1888
Miesto narodenia: Kladno (Česko)

Jaroslav štochl sa narodil 23. apríla 1888 v Kladne. Bol maliarom, ilustrátorom, typografom a pedagógom.
Zomrel 23. júla v roku 1965 vo Frenštáte pod Radhoštěm (Česká republika).

Štúdium

? - ? České vysoké učení technické, Praha
? - 1913 Akademie výtvarných umění, Praha, Hynais Vojtěch
1908 -1910 Akademie výtvarných umění, Praha, Bukovac Vlaho
1908-1910 Akademie výtvarných umění, Praha, Roubalík Bohumír

Autorove diela


Radošč