Oldřich Lasák

1884 - 1968
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.12.1884

Narodil sa v Běleckém Mlýně v rodine mlynárov. Do školy začal chodiť v Hluchově. Krátko nato, mlyn zmenil vlastníka a rodina sa presťahovala do Prostějova kde Oldřich Lasák absolvoval reálku.V priebehu štúdia sa pokúšal maľovať akvarely podľa prírody a v septime sa pevne rozhodol stáť maliarom. Pražskou Akadémiu výtvarných umení študoval v rokoch 1905-1910 u profesorov Roubalíka, Bukovace a špeciálnu figurálni maľbu u Hanuše Schwaigra. Po absolvovaní sa vrátil do Prostějova, odkiaľ podnikal študijné cesty do Benátok, Verony, Padovy, Florencie a Ríma. Stal sa členom SVUM. V jeho tvorbe prevažujú námety krajinárske - Haná a Valašsko - a figurálni. Portrétuje radu významných osobností svojej doby - Jiřího Wolkera, Ondřeje Přikryla, Aloise Mrštíka, Jožo Úprku aj. Samotný Prostějov ho inšpiroval k vytvoreniu obrazov - Prostějovské trhovisko, Uličky, Prostějovský kostol... vedľa maľby sa venoval tiež literatúre. Bol autorom satirické poézie v súbore Moravský kumšt v košeli a spomienkovej prózy Z malířova zápisníku. V roku 1929 presídlil do Ostravy, kde sa stal členom MSVU a tvoril do roku 1968, kde - vo veku takmer 84 let zomrel. Niektoré jeho obrazy sú tiež umiestnené na prostějovskéj radnici.

Autorove diela


Pasáček