Augustín Mervart

1889 – 1938
Zobraziť signatúry

Augustin Mervart sa narodil v Krásně nad Bečvou (dnes časť Valašského Meziříčí). Rodičia Antonín Mervart a Františka, rodená Vlčková, pochádzali z Náchoda, kde boli zobraný. V rokoch 1903-1908 študoval Augustin Mervart figurálne rezbárstvo na Odbornej škole pre spracovanie dreva vo Valašském Meziříčí. Prvú výstavu usporiadal už v roku 1908 v Krásně nad Bečvou. Prvú svetovú vojnu prežil Augustin Mervart od roku 1916 na rumunskom fronte, kde bol tiež výtvarne činný. Ešte pred odchodom na front sa (ako branec) 25. septembra 1916 oženil s Františkou Henšlovou (19. 8. 1893 - 11. 5. 1976). Z manželstva sa narodila dcéra Věra. V dvadciatých rokoch podnikol študijné cesty na Balkán a do Itálie. V roku 1919 sa Augustin Mervart presťahoval do rodičov svojej manželky Františky - do Přerova; tam žil až do svojej smrti v roku 1968.

Autorove diela


Krajina