Oskar Brázda

1887 - 1977
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 30.9.1887
Miesto narodenia: Rosice nad Labem

Oskar Brázda sa narodil v Rosiciach nad Labem. Tu prežil svoje detstvo i časť prvých školských rokov. Jeho otec podnikal v pohostinstve. Rodina sa niekoľkokrát sťahovala. Pomerne skoro odišla do Prahy, kde otec prevádzkoval známu kaviareň Slavia naproti Národnému divadlu. V Prahe navštevoval Brázda gymnázium. Roku 1904 vstúpil na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni. Jeho profesormi tam boli predovšetkým Rudolf Bacher (1862-1945) a Kasimir Pochwalski (1855-1940).
Štúdium úspešne ukončil na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a potom, vďaka cisárskemu štipendiu, študoval v Taliansku. V roku 1915 sa v Ríme oženil s Ameliou Posse. V priebehu 1. svetovej vojny sa zoznámili s Edvardom Benešom a aktívne sa zúčastnili aj 1. československého odboja. Obaja boli dokonca v rokoch 1915 - 1916, ako nepriateľskí cudzinci, internovaní na Sardíniu v meste Alghere. V roku 1925 sa zmenila politická situácia v Taliansku, a preto ju s rodinou opustil a vrátil sa späť do vlasti. Kvôli krásnej krajine v okolí kúpil spolu so svojou ženou Ameliou Posse- Brázdovou barokový zámok Ličková neďaleko Žatca, vtedy už 50 rokov neobývaný, kam sa spolu s ňou a so svojimi dvoma synmi presťahoval a intenzívne tvoril.
Po začiatku 2. svetovej vojny musel zámok opustiť a nejaký čas strávil aj vo väzení, z ktorého bol prepustený až po intervencii zo zahraničia. Po vojne sa vrátil na zámok, ale ten mu bol v roku 1948 vyvlastnený a prišiel aj o časť obrazov, ktorými štátu zaplatil tzv. Milionársku dávku. Na zámku však zostal. Po roku 1989 jeho druhá žena Márie, rodená Weisová, získala vďaka reštitúciám manželov majetok späť a na zámku Ličková vytvorila Galériu Oskara žľabu, kde návštevníci zámku môžu vidieť množstvo jeho diel i osobných vecí.

Autorove diela


Ličkov