František Jurík

1923-2006
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 10.7.1923
Miesto narodenia: Obyce

Akademický maliar, výtvarný pedagóg, literárne činný
Akademický maliar František Jurík, rodák z horného Požitavia, sa narodil v Obyciach. Tu navštevoval aj rímsko-katolícku ľudovú školu a po jej skončení študoval na Gymnáziu v Zlatých Moravciach. Po maturite študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania. Jeho profesormi boli známi slovenskí maliari: Ján Mudroch, prof. Jozef Kostka a Gustáv Mallý, ktorý ho inšpiroval k maľovaniu slovenského vidieka.

Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave vyštudoval techniku kreslenia a maľovania.Po ukončení štúdií zostal František Jurík pôsobiť a pracovať v Bratislave. Pôsobil ako výtvarný pedagóg. Často písal aj básne, ktoré neskôr uverejňoval v katalógoch pri výstavách svojich obrazov. V roku 1963 založil výtvarný odbor na Ľudovej škole umeniav Bratislave a na tejto škole pôsobil ako pedagóg.

Svoju výtvarnú činnosť začal stvárňovaním svojho rodného kraja a to okrem Obýc aj šírší región horného Požitavia, Pohronský Inovec a pohorie Tribeč. Pri maľovaní vyhľadával námety dedinských domov, krajinky. Tieto námety spracovával v rôznych výtvarných technikách – olejomaľby, akvarely a grafiky. Vo väčšej miere využíval techniku grafiky a kresby tušom a vtedy jeho obrazy boli zvýraznené čierno-bielymi plochami.

Neskoršie sa výraznejšie venoval akvarelom. Komplexné výstavy grafiky mal aj na zahraničných výstavách v poľskom Krakowe, v Greucheu vo Švajčiarsku, ale aj na Slovensku v Poprade. V Nitrianskej galérii vystavoval cykly akvarelov s názvami Žitavské topole, Obycké polia, Na hornej Žitave a iné. Veľkú výstavu akvarelov mal aj v roku 2000 v Bratislave. František Jurík sa venoval aj literárnej tvorbe. V roku 2004 mu vyšla kniha Ako sme vstupovali do Európy. Zomrel 11. júla 2006 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Autorove diela


Krajina III.

Krajina IV.

Jeseň

Krajina