Barbora Masárová (Okasová )

Zobraziť signatúry

Barbora Okasová tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Portréty, charaktery, osobnosti. Každý človek je vzácny. To je posolstvo autorkiných obrazov. V nich objavuje a divákovi predkladá svoj pohľad na život.
V jej svete farby to bude vždy čiernobiele kráľovstvo. Táto monochrómna realita vždy vyčnievala z radu. Čiernobiela je fenomén, ktorému podľahla a bravúrne ho táto talentovaná umelkyňa. Barbora Okasová je mladou výtvarnou umelkyňou originálnych východísk a výsledkov. Fascinuje ľahkosťou tvorby, monochromatickým farebným poňatím rozmerných obrazových plátien a spracovaním náročnej témy portrétu. Svet obrazov napĺňa jedinečnou technikou drippingu. Techniku drippingu rozvinula do zložitejších foriem maliarskej techniky. Proces jedinečnej výtvarnej techniky spočíva v nanášaní farby pomocou ligna bez použitia tradičných výtvarných inštrumentov a akéhokoľvek dotyku. Jej autorská technika je považovaná za náročnú technológiu, ktorá predurčuje znalosť postupu a vlastností techniky. Pre osobitú maliarsku techniku, stále fascinujúcu tému ľudského portrétu, pôsobivé, rozmerné plátna a premyslenú kompozíciu. Ale predovšetkým, že vie otvoriť okno ľudskej duše. Zachytí človeka s vnútornou iskrou a tlmočí ju ďalej. Dripping v portréte je v jej podaní ojedinelý.
Monochrómne umenie portrétu udivuje divákov doma i v zahraničí. Vracajú sa k nemu a s obdivom sa o ňom vyjadrujú.
Vystavuje na Slovensku, v Čechách , Taliansku , Rusku, či Taliansku, kde už v roku 2011 získala prestížnu cenu - Umelecký objav roka.

Autorove diela


Srdce